ข่าว/กิจกรรม

3krung x sony alpha university camp @SPUนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง และ บริษัท โซนี่ไทยจำกัด จัดกิจกรรม 3krung x sony alpha university camp ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษา

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ และเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมกล้อง Sony

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#SPUภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 

 UploadImage

view: 245 shares: