ข่าว/กิจกรรม

SPU Fashion Camp! พรุ่งนี้พบกัน มันส์แน่นอน!!

SPU Fashion Camp!​ 

แคมป์ที่ช่วยเปลี่ยน "Passion" ให้กลายเป็น "Professional"
โดย Guru วงการแฟชั่น พร้อมชิงทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน และมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้
าร่วมแคมป์ทุกคน

ขอบคุณน้องๆ ทั้ง 676 คนที่ให้ความสนใจกิจกรรม และยินดีกับน้อง ๆ 105 คน 
ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วม Camp ในคร้งนี้ค่ะ 

พรุ่งนี้พบกัน มันส์แน่นอน!!

UploadImage
view: 243 shares: