ข่าว/กิจกรรม

เปิดคลาส The Story Chapter ll หลักสูตรเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเต็มรูปแบบ หลักสูตรแรกของเมืองไทย

เปิดคลาส The Story  Chapter ll

หลักสูตร The Story by SPU
The Ultimate Leadership Tool 

หลักสูตรเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเต็มรูปแบบ 
หลักสูตรแรกของเมืองไทย 

ดูแลการเล่าเรื่องโดยอาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ 
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


#TheSTORYbySPU Chapter 2 Week 3
#TheSTORYbySPU
#TheUltimateLeadershipTool
www.thestorybyspu.com


UploadImage
view: 259 shares: