บริการวิชาการ

สาระน่ารู้ในงานนิเทศศาสตร์

1.thailand 4.0 พลิกโลก โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ Jarun Pompiam2. Business Distruption and Profound Impact StartupThailand3. “Next-Gen. Leaders & Next-Gen. Mobile Tech” โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กสทช. mbamagazine4. “Smart City” ชีวิตยุคใหม่ในเมืองอัจฉริยะ โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. mbamagazine5.Overview "ธนินท์ / แจ็ค หม่า สองวิสัยทัศน์ ที่ต่างกันเรื่องเศรษฐกิจโลก" BeerNoDrinK6.โลกป่วน Disrupted World : มังกรผู้พลิกโลก "Jack Ma" (1 พ.ค. 61) ThaiPBS

view: 0 shares: