ข่าว/กิจกรรม

เชิญชมผลงาน ทีม keelaoproduction ผลงานรางวัลชนะเลิศ VIDEO CLIP CONTEST

 ​

เชิญชมผลงาน #SPUวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 ทีม SPU CHANNEL : keelaoproduction ผลงานรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด VIDEO CLIP CONTEST ได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท และเงินสดมูลค่า 10,000 บาท

ชมผลงาน : https://www.youtube.com/watch?v=G_LyyYKpIo0&feature=youtu.be

 

สมาชิกทีม  keelaoproduction 

1. ศิริวรรณ ชูมา
2. ตะวัน จันทร์ไทย
3. พัชรพร เนื้อเกลี้ยง
4. สหรัฐ ชาญสมร
5. วงศกร สมชม
 
 โดยมีอาจารย์ธนนท์ ศรหุนะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

#นิเทศศาสตร์ #SPU  

UploadImage
view: 65 shares: