ข่าว/กิจกรรม

#SPUศิลปะการแสดง ชมละครเวที "The Syringa Tree"

#SPUศิลปะการแสดง ชมละครเวที "The Syringa Tree"

นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ชมละครเวที รูปแบบ Solo Performance เรื่อง The Syringa Tree ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใสพันธุมโกมล เพื่อให้นักศึกษาเห็นงานละครระดับอาชีพและเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการสร้างสรรค์ละครเวทีที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้

ฝากติดตามผลงานนักศึกษาด้วยครับ

view: 170 shares: