ข่าว/กิจกรรม

#SPUศิลปะการแสดง ได้แสดง Journey of Life The Musical

#SPUศิลปะการแสดง ได้แสดง Journey of Life The Musical

นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 22 คน ได้โอกาสแสดงละครเพลง เรื่อง "Journey of Life The Musical : 120 ปี คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ตร"

กำกับการแสดงโดย ครูหนืด #นิมิตรพิพิธกุล ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง จัดแสดงที่ เซนโยเซฟคอนแวนต์ เพื่อรำลึกถึง คณะภคินีเซนปอลเดอร์ชาร์ตร

นักศึกษาได้โอกาสใช้ความรู้ด้านการแสดงในการแสดงครั้งนี้ ดังปณิธาน เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#นิเทศศาสตร์ #SPU


UploadImage

view: 312 shares: