สุบงกช สุขแก้ว : ผู้ประกาศข่าวช่อง3

สาขาวิชา: วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รุ่น: รหัส 48
อาชีพปัจจุบัน: ผู้ประกาศข่าวช่อง3
บริษัท: ช่อง3
view: 180 shares: