รู้จักคณบดี

UploadImage

การศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ออ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Master of Fine Arts in Design (Honor), Massachusetts College of Art, Boston, USA
หลักสูตรพิเศษ Certificate in Intensive Film Workshop, New York University, New York, USA
   

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537 ผู้กำกับศิลป์  บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ  บริษัท คู่แข่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ  บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์  WWW.EOTODAY.COM  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์  BECI Corporation  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์  บริษัท โกลบอล ไวร์เลส จำกัด
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

ผลงานที่โดดเด่น

พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547

เป็นทีมหลักในการสร้าง WWW.EOTODAY.COM

พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547

เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงาน อบรมและประกวดแข่งขันแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Dot Award ครั้งที่ 1, 2 และ 3 โดยจัดร่วมกันระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, บริษัท ดีแทค และ บริษัท โนเกีย
พ.ศ. 2545 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงาน พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 30 ศรีปทุมเกมส์ โดยจัดร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม, บริษัท ออเรนจ์ และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
พ.ศ. 2548 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ “ ประเทศไทยใสสะอาด” ให้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พ.ศ. 2549 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ “ Esso Challenge” ให้ บริษัท EXXON  Mobil