E-sport กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ทำให้การเล่นเกมเป็นเรื่องไร้สาระอีกต่อไป

E-Sport คืออะไร?
E-SPORT ย่อมาจาก Electronic Sports แปลตรงตัวเลยก็คือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้แรงกาย แต่ใช้สมองเป็นส่วนสำคัญ และมีอุปกรณ์กีฬาคือเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ โดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องใช้แรงกายในการแข่งขันเหมือนกีฬาทั่วๆไป แต่ต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ เพื่อนำปสู่ชัยชนะ สิ่งจำเป็นสำหรับกีฬาชนิดนี้ไม่แตกต่างไปจากการเล่นกีฬาอื่นๆตรงที่ ผู้เล่นต้องมีทักษะ มีการวางแผนการเล่น และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอๆ จึงจะนำไปสู่นักกีฬามืออาชีพที่สามารถคว้ารางวัลมาได้มากมาย 

ทำไมต้องเรียน E-Sport?
    ปัจจุบัน E-Sport เป็นที่นิยมและผู้มีสนใจเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดทักษะความชำนาญในการที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพ อีกทั้งไม่มีการจำกัดเพศหรืออายุของผู้เล่น การเลือกเรียนสาขา E-Sport จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกมเมอร์ทั้งหลาย ที่รักในการเล่นเกมและอยากสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวจากการเล่นเกม ทำให้การเล่นเกมไม่ใช่
เรื่องไร้สาระอีกต่อไป 

จบ E-Sport ทำงานอะไรได้บ้าง?

   เนื่องจาก E-Sport มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น ทั้งประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่นักลงทุนก็จะหันมาลงทุนในด้านนี้และให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในแต่ละครั้ง มูลค่าของเงินรางวัลในการแข่งขันแต่ละครั้งก็จะเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่มีทักษะความชำนาญในกีฬาชนิดนี้ ก็สามารถประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้รับมาในการเรียนสาขา E-Sport อาทิเช่น
-ผู้จัดการแข่งขัน
-ผู้จัดการทีม
-ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกม
-หลักการแคสติ้ง
-นักวางแผนเกม ฯลฯ