สำนักงานคณะ

ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่ง : เลขานุการ กองบรรณาธิการ นิตยสาร ออโต้ บิลล์ ไทยแลนด์
บริษัท ออโต้ พับลิชชิ่ง จำกัด

ตำแหน่ง : เลขานุการ กองบรรณาธิการ นิตยสาร ออโต้ บิลล์ ไทยแลนด์
บริษัท เบอร์ด้า ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่ง :
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกจัดจำหน่าย
2. เลขากองบรรณาธิการ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)โทร : 02-579-1111 ต่อ 2355
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2360
โทร : 02 975 1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 02 975 1111 ต่อ 2360
โทร : 0 2579-1111 ต่อ 2354
แฟกซ์ : 0 2579-1111 ต่อ 2360