รับฝากขายบ้านมือ สอง ซื้อประมูลทรัพย์สินมาปรับปรุงใหม่ และเป็นผู้ประกอบการพัฒนาโครงการ

ทำไมถึงเลือกธุรกิจนี้
สมัยเด็กทางบ้านมีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ดีๆ จึงคิดว่าเมื่อทำงาน หาเงินได้ต้องมีบ้านดีๆ อยู่ให้ได้ จึงสนใจอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์ และคิด ว่ายังมีคนอีกมากที่ให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัย อาชีพนี้เป็นงานที่ทำให้ชีวิตคน สมบูรณ์แบบมากขึ้น และเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คน เป็นอาชีพที่ต้องมี ประสบการณ์ เงินทุน และต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้ทันเทรนของผู้ บริโภค 

 พูดถึง SPU
การเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำให้ได้รับความรู้มากมายและสามารถนำ มาปรับใช้กับการทำงานหลายด้าน เพราะที่ศรีปทุมเน้นเรียนรู้จากประสบการณ์ จริงของมืออาชีพในวงการ ทำให้พี่มีแนวทางว่าจะเดินต่อไปยังไง แบบไหน และจะ ทำอย่างไรจึงจะถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่าง

สวยงามและมั่นคง
ฝากถึงน้องๆ พี่เป็นคนเรียนไม่เก่ง นำเสนองานหน้าห้องก็ไม่เก่ง ฝากถึงน้องๆ ถ้าเลือกเรียน สาขาวิชานี้ อย่าเน้นแค่เรียนให้จบอย่างเดียว จงเน้นความรู้ที่อาจารย์สอน และ ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงาน เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานในอนาคต และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและธุรกิจต่อไป
UploadImage