หลิงหลิง-ขนิษฐา ศิษย์เก่าศรีปทุมกล่าว มีทุกวันนี้ได้ เพราะ “ศรีปทุม”

UploadImage

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวขนิษฐา  ชุ่มเย็น
ชื่อเล่น หลิงหลิง
อายุ 30 ปี
วันเดือน ปีเกิด 27 มีนาคม 2530
จบมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ปี 2552
ศึกษา คณะ สาขา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ https://www.spu.ac.th/fac/business
 
อาชีพปัจจุบัน ทำงานอะไร เกี่ยวกับอะไร
ปัจจุบันทำงานเป็นลูกจ้าง สังกัด สำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th/Home.aspx (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาระบบ/กระบวนการ ระบบบริหารจัดการเอกสารของสำนักงาน กสทช. จากที่ได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์จากศรีปทุมไปเริ่มทำงานที่ใหม่นั้น ทำให้เราได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราเคยขยันและอดทนต่อสิ่งที่ผ่านมานั้นได้เป็นตัวช่วยในการที่เราได้พบเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ  ได้เป็นอย่างดีเลยคะ ขอแค่ขยันและอดทนทุกอย่างจะราบรื่นไปด้วยดีเองคะ


UploadImage 


มาเรียนที่นี้เพราะ
เลือกเรียนที่นี้ เพราะมีหลักสูตรให้เลือกศึกษามากมาย และสามารถสร้างบุคลากรที่ดี มีคุณภาพออกไปหางานทำได้อย่างไม่ยาก สร้างให้เด็กได้มีโอกาสในการเรียนการศึกษาได้ลงมือทำในสาขาวิชาที่เลือกอย่างจริงจัง อีกอย่างคือ คุณแม่ทำงานอยู่ที่นี่โดยได้มีโอกาสติดตามคุณแม่มาที่ทำงานหลายครั้ง ตั้งแต่เด็กได้สัมผัสถึงความอบอุ่นจากอาจารย์ และพี่ๆ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีความอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันเลยคะ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะมาศึกษาที่นี่


UploadImage


มีแรงบันดาลใจในการเรียนอย่างไร
แรงบันดาลในการเรียน หลักๆ เลยเป็นเพราะคุณแม่ ที่เราเห็นท่านทำงานหนักตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เราได้เรียน เลยคิดว่าต้องตั้งใจเรียนและมีความพยายามและต้องแข็งแกร่งอดทนให้ได้สักครึ่งหนึ่งที่แม่เป็น ที่แม่ทำงานส่งเสียให้เราได้เรียนในสถาบันชั้นนำที่ดีมีคุณภาพ ได้จบปริญญาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้คะ


UploadImage
 
สิ่งที่ประทับใจในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประทับใจทุกอย่างค่ะ (ไม่ได้โกหกนะ หัวเราะ) เพราะด้วยความที่โตมากับที่นี้จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ถูกดูแลเอาใจใส่จากบุคลากร อย่างแม่บ้าน คนสวน ที่รักในอาชีพเต็มใจที่จะทุ่มเทกับการทำงาน อาจารย์มีความรัก มีเมตตา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกคนมีความเอาใจใส่ในนักศึกษา และผู้ปกครองมาก มีเพื่อนในกลุ่มที่ดี พูดได้เลยว่าโตมากับที่นี้และรักที่นี้มากคะ


UploadImage 


สมัยเรียนเป็นนักศึกษาต้องทำอย่างไรบ้าง
ต้องขยันเพื่อแข่งกับตัวเอง ให้ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ให้แม่ อาจารย์ และคนอื่นๆ ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือต้องมาผิดหวัง แต่ก็ไม่ได้สร้างความกดดันให้กับตัวเองว่าต้องเรียนให้เก่งและทำคะแนนให้ได้ดีที่สุด แต่จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะไม่อยากมานั่งคิดว่า ถ้าเราอ่านหนังสือมากกว่านี้ คงได้คะแนนมากกว่านี้แน่ !! ตอนที่คะแนนสอบออก ซึ่งจะเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะความขยันไม่เคยที่จะทำให้เราผิดหวัง ซึ่งอันนี้เราได้แบบอย่างมาจากตัวคุณแม่เอง เราเห็นท่านขยันทำงานหาเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กๆ ดังนั้นเราจึงต้องมุ่งมั่นและขยันตั้งใจเรียนอย่างที่สุด สุดท้ายมันก็จะพาเราไปสู่จุดหมายที่เราหวังไว้คะ
 
มหาวิทยาลัยนี้ให้โอกาสอะไรกับเราบ้าง
ให้โอกาสทุกอย่างคะ ตั้งแต่แรกที่ให้งานกับแม่ เพราะแม่ทำงานเป็นแม่บ้านที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนี้มานานแล้วคะ รวมถึงให้โอกาสหนูที่ได้เรียนในสถาบันที่ดีมีคุณภาพ หนูได้รับโอกาสการเรียนตลอดจนถึงโอกาสในการได้ทำงานในสถาบันที่จบมา ได้ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ในการทำงานจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะออกจากศรีปทุมไปทำงานที่อื่นแล้ว แต่ความภูมิใจและสิ่งที่สะสมประสบการณ์มาตั้งแต่สมัยเรียนนั้นยังช่วยหนุนให้เราตระหนักถึงวันนี้คะ
 

UploadImage 
 
 
มุมมองมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้าง
ได้รับความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก อาจจะบรรยายความรู้สึกออกมาได้ไม่หมด รู้แต่ว่ามีทุกวันนี้ได้ เพราะ “ศรีปทุม”
 
ฝากบอกอะไรกับน้องๆ ที่อยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมในสาขานี้
อยากให้น้องๆ มีความตั้งใจการใช้ชีวิตที่ดี เลือกทำ ในสิ่งที่ตัวเองรักและถนัด ทำตามตัวเองอย่างขยันและมั่นคง มั่นใจในตัวเอง ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด พี่เชื่อว่า “การคิดดี ทำดี ยังไงก็ต้องดี”
 
คติประจำใจ
            “อย่าบอกว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ”

copyright : Keagai