ข่าว/กิจกรรม

ในวาระครบรอบ วันคล้ายวันเกิด 85 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

UploadImage

ขอแสดงความยินดี 
นางสาว ศรัญญา สีสุ่ม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
นางสาว อรณิชา มั่งมี นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เข้ารับทุนการศึกษา

ในวาระครบรอบ วันคล้ายวันเกิด 85 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ.มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

#คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 173 shares: