บริการวิชาการ

"พี่สอนน้อง" ในหัวข้อ Digital Marketing จัดโดย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

UploadImage

ขอขอบคุณ 
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ที่ให้โอกาสนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จัดโครงการดีๆ "พี่สอนน้อง" ในหัวข้อ Digital Marketing 
เพื่อแชร์ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล และมอบทุนการศึกษาทุนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กับน้องๆ มุูลค่า 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆ (เก่งและดี)

view: 0 shares: