บริการวิชาการ

"พี่สอนน้อง" ในหัวข้อ Digital Marketing จัดโดย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

UploadImage

ขอขอบคุณ โรงเรียนสารวิทยา ที่ให้โอกาสนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการดีๆ "พี่สอนน้อง" ในหัวข้อ Digital Marketing เพื่อแชร์ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล และมอบทุนการศึกษาทุนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กับน้องๆ มูลค่า 5,000บาท และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆ (เก่งและดี) 
29.11.60(1/2560)

#สาขาวิชาการตลาด 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#การศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ

view: 0 shares: