ข่าว/กิจกรรม

EXECUTIVE BUSINESS TALK จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

UploadImage

^สุดยอด^ จุดประกาย พลังบวก+++++

คุณธนา เธียรอัจฉริยะ และ คุณสรกล อดุลยานนท์ จาก 2 สุดยอด Executive
ผู้ก่อตั้งหลักสูตร ABC ผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจและมากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย

หัวข้อ “คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกชีวิต ชีวิตผิดได้”

ณ ห้องออดิทอเรียม 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#คณะบริหารธุรกิจ #SBS #SPU
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 727 shares: