ข่าว/กิจกรรม

BUSINESS IDEA FOR SUCCESS 2017

UploadImage

BUSINESS IDEA FOR SUCCESS 2017 
เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการเริ่มธุรกิจใหม่ ภายใต้นโยบาย THAILAND 4.0 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 

1) การประกวดการนำเสนอ BUSINESS IDEA ระดับอุดมศึกษา จาก นักศึกษา 6 สถาบัน 9 ทีม
2) การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ หัวข้อ THAILAND 4.0 ของนักเรียนระดับอุดมศึกษา รวม 11 สถาบัน 34 ทีม
3) การเสวนาพิเศษ หัวข้อ การสร้างธุรกิจสร้างสรรค์ในยุค THAILAND 4.0 จากวิทยากรภาครัฐ ภาคการศึกษาและ ภาคเอกชน

ในปีนี้ มศป. (บางเขน) กวาด 2 รางวัลในการประกวด BUSINESS IDEA คือ รางวัลชนะเลิศ .. ทีมธูปกากกาแฟ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม MUESLI ME .. และทีมจาก มศป.(ชลบุรี) พิมเสนน้ำหลานเจ้าจอมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#คณะบริหารธุรกิจ #SBS #SPU
#BUSINESSIDEA2017

view: 642 shares: