ข่าว/กิจกรรม

THE BUSINESS PROFESSIONAL สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

UploadImage

THE BUSINESS PROFESSIONAL
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

"การประกอบธุรกิจเพื่อการส่งออกและเอกสารที่จำเป็นในการทำการค้าระหว่างประเทศ"

โดย วิทยากร คุณสมชาย บรรลือเสนาะ
ผู้จัดการสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
และกรรมการบริหาร TIFFA Group

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.30 น.
อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 9-903 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สอบถามโทร. 0 2579 1111 ต่อ 2360

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU
Website https://www.spu.ac.th/fac/business/th/program/51/

view: 110 shares: