ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์

ความประทับใจในรั้ว SPU
อย่างแรกที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกอบอุ่นมากๆ อาจารย์ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา และตัวอาจารย์เองท่านก็มีศักยภาพสูงมาก มีการค้นคว้าและทำการวิจัย แล้วเอาสิ่งต่างๆ ที่อาจารย์ได้มาจากในโลกของธุรกิจ หรือโลกของการวิจัยก็ตาม เอามาสอนนักศึกษา ทำให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน หรือมาต่อยอดในสิ่งที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติม เป็นความประทับใจที่มีตลอด ตั้งแต่เรียนปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกครับ
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
สามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งหมดครับ เพราะว่าสาขาที่ผมเรียนในระดับปริญญาตรี เรื่องสื่อระหว่างประเทศ เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ และการค้าระหว่างประเทศ เราสามารถนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในการทำงานจริงๆ ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักคิด โมเดลต่างๆ ในการจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และวิเคราะห์ธุรกิจในด้านต่างๆ เป็นต้น
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทของตัวเองเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว ก็เจออุปสรรคมากมาย ตั้งแต่ความคิดว่าเราจะดำเนินธุรกิจอย่างไรในอนาคต แต่โชคดีว่าในสมัยที่ผมเรียนได้ปรึกษากับอาจารย์หลายท่าน พอจะรู้ว่าเราจะต้องวางวิสัยทัศน์องค์กร วางพันธกิจแล้วเดินตามยังไง จะนำโมเดลอะไรไปใช้ แล้วก็ทดลองเพื่อเอามาปรับขบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ ส่วนอุปสรรคที่เจอจริงๆ เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะ ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่เราสามารถรับมือได้ ตอนนี้ผมได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อจะใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้ผมได้มาจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ
view: 0 shares: