ข่าว/กิจกรรม

เตรียมความพร้อมอย่างไร จะประสบความสำเร็จในตลาดอาเซียน โดย สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

UploadImage

"THE BUSINESS PROFESSIONAL"
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ #SPU

หัวข้อ เตรียมความพร้อมอย่างไร จะประสบความสำเร็จในตลาดอาเซียน

โดย วิทยากร คุณเปรมวดี ลิ้มมงคล
ตำแหน่ง IT Sourcing Manager CIMB Thai Bank 
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในการติดต่อธุรกิจกับผู้ประกอบการในอาเซียน

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 9.00-12.40 น. 
อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 903 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU

view: 151 shares: