ข่าว/กิจกรรม

"THE BUSINESS PROFESSIONAL" สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

UploadImage

"THE BUSINESS PROFESSIONAL" 
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

"การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ" 
โดย รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อการตลาดและได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยมระดับชาติ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 - 15.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาการค้าระหว่างประเทศ #spu
#คณะบริหารธุรกิจ

Website: https://www.spu.ac.th/fac/business/th/program/51/

view: 157 shares: