ข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วม“BBL Interview Workshop 2017” เทคนิคสร้างโอกาส ได้งานทำก่อนใคร

UploadImage

#SPU สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่4 
คณะบริหารธุรกิจ ที่กำลังสำเร็จการศึกษา

เข้าร่วม“BBL Interview Workshop 2017”
เทคนิคสร้างโอกาส ได้งานทำก่อนใคร
โดย วิทยากรจาก ทีมธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กับสโลแกนที่ว่า "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน"

วันอังคารที่ 7 พ.ย.2560 
ณ ห้องบงกช อาคาร 10 ชั้น 6 เวลา 12.00-17.00 น.
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาวิชาการเงิน #คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ธนาคารกรุงเทพ

Website : คณะบริหารธุรกิจ
https://www.spu.ac.th/fac/business
Website : ธนาคารกรุงเทพ http://www.bangkokbank.com/BangkokBankT…/Pages/homepage.aspx
line: sbs_staff

view: 167 shares: