ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ ดูงานนอกสถานที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

UploadImage

แค่คุณ! มีความมั่นใจและพร้อมที่จะไปกับเรา

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 2 
คณะบริหารธุรกิจ #SPU

"ดูงานนอกสถานที่" 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (132.2 เมตร) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก (563,000 ตารางเมตร) ปัจจุบันเป็น หนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน #คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Website : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
https://www.spu.ac.th/fac/business/th/program/56/
U-Review admission premium
http://www.admissionpremium.com/u-review/th/edu/98

view: 195 shares: