ข่าว/กิจกรรม

SMART your personality @work บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงาน โดย สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

UploadImage

"THE BUSINESS PROFESSIONAL"
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ #SPU

" SMART your personality @work บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงาน "

view: 76 shares: