ข่าว/กิจกรรม

เจาะลึกตลาดการค้าใน CLMV+ จีน สร้างความสำเร็จได้อย่างไร โดย สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ

UploadImage

#SPU "THE BUSINESS PROFESSIONAL"
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
เจาะลึกตลาดการค้าใน CLMV+ จีน สร้างความสำเร็จได้อย่างไร

โดย คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิริรัชต กูดส์ อิมเพรสชั่น จำกัด
- วิทยากร/ที่ปรึกษาพิเศษกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมา
พันธ์เอสเอ็มอีไทย 
- ที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทเอกชน

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 12.40 น. อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 903
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

view: 210 shares: