ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร #DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึก NextEmpire.co

UploadImage
หลักสูตร #DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึก NextEmpire.co
ร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ Digital เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยในอนาคตท่ามกลางการแข่งขัน และกระแสดิจิทัลใหม่

หลักสูตร #DNAbySPU :: Digital Network Advantage คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ NextEmpire 

เตรียมพบกับเนื้อหาความรู้ด้าน #DigitalMarketing ที่จะมาอัพเดททุกเทรนด์ ทุกข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ส่งตรงจากหลักสูตร #DNAbySPU 
โดยแบ่งเป็น 4 ชุดความคิด
#DigitalMarketing
#InnovationThinking
#BusinessCoaching
#EndlessCreativity
กับ Speaker ชื่อดังทั้ง 19 ท่าน จากหลายวงการที่จะมาถ่ายทอดทุกข้อมูลการพัฒนาธุรกิจด้วย Digital Marketing เพื่อให้เกิดภาพจำและเป็น DNA ของตัวเอง

นำมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ ทุกวันพุธทาง www.facebook.com/nextempire , nextempire.co

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในพัฒนาบุคลากรทางด้านผู้ประกอบการของประเทศไทยตระหนักถึงศักยภาพของผู้ประกอบการในการแข่งขันในระดับโลก จึงได้วางรากฐานและความมั่นคงทางความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเสมือนเข็มทิศแนะนำทิศทางแนวโน้มในอนาคตทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการไทย และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีข้อมูลในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการตลาดด้านดิจิทัล ตลอดจนจะได้ร่วมกันพัฒนาการผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีแนวโน้มปรับตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของหลักสูตร #DNAbySPU :: Digital Network Advantage คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ผู้ประกอบการ Digital ให้สามารถนำมาต่อยอดแนวความคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลต่อเนื่องจากการลงนามในครั้งนี้จะเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย รวมถึงสร้างประโยชน์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนด้านการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในเวทีโลก

ธนโชติ วิสุทธิสมาน CEO of Likeme Group ผู้บริหาร Next Empire กล่าวว่า Next Empire เป็น อาณาจักรข้อมูลทางธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยการนำเสนอที่กระชับ เข้าใจง่าย เห็นภาพ ครอบคลุมเนื้อหาดี ๆ มากมายที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกทั้งเทรนด์ธุรกิจ และนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการหาไอเดีย การวางกลยุทธ์การขาย การสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม และการสร้าง Cultureในองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ หลักสูตร #DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเติบโตนำหน้าคู่แข่ง และเป็นผู้นำในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล 

www.DNAbySPU.com
ใช้ #DigitalMarketing เพื่อให้เกิดภาพจำ และเป็น DNA ของตัวเอง
เรียนจริงๆ ไม่มีปาร์ตี้ 
#DNAbySPU2 x #NextEmpire #itsyouYOU
เพราะการเป็นคุณ มันพิเศษสุดแล้ว
view: 576 shares: