ข่าว/กิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ จัด English day camp ครั้งที่ 2 พบกับกูรูด้านภาษาโดยตรง ให้ความรู้กับ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

UploadImage
English day camp ครั้งที่ 2
โดย sripatum business school & nava thai school of bangkok.
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาภาษาอังกฤษและเพิ่มทักษะการพูดคุยภาษาอังกฤษโดยใช้ความสามารถของนักศึกษา sbs อย่างแท้จริง

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาวิชาการจัดการ #คณะบริหารธุรกิจ #SPU
view: 172 shares: