ผลงานและรางวัล

นาย บวรนันท์ ขันเงิน นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

UploadImage

ขอแสดงความยินดี

นาย บวรนันท์ ขันเงิน นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 

ที่ได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร
ในหัวข้อ ทุกปัญหาแก้ได้ด้วยรู้รักสามัคคี

และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน
41 คน จาก 24 สถาบันการศึกษา เพื่อเข้าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่4 พฤศจิกายน 2560 
ณ.หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
''ในหัวข้อ โลกและไทยเป็นสุขทุกถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งนวมินทราชา''

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 

 
 
view: 708 shares: