ข่าว/กิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วางพานพุ่มดอกไม้ แสดงความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 1 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ ม.ศรีปทุม

#สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU

view: 104 shares: