ข่าว/กิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "การจัดการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)และการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดด้วย CRM

UploadImage

SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "การจัดการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)และการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดด้วย CRMเชิงรุก"

อาจารย์อรนิษฐ์ แสงทองสุข อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรภาคเสาร์-อาทิตย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในรายวิชา BUS200 บัณฑิตในอุดมคติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ภาวพันธน์ ศิวรักษ์ Business Development Manager / Business Planning and Development Manager ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)และการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดด้วย CRMเชิงรุก "ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ณ ห้อง theater ชั้น3 อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก
#Management#SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

รายละเอียด คลิก http://forum.eduzones.com/topic/302022

view: 229 shares: