บริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วม"สร้างพลังแห่งการเรียนรู้"ให้กับเยาวชนของชาติ

UploadImage

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วม"สร้างพลังแห่งการเรียนรู้"ให้กับเยาวชนของชาติให้มีความเข้มแข็งเป็นที่1ของเอเชีย

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560
ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ(TAB)
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560

view: 0 shares: