ผลงานและรางวัล

นักศึกษาสาขาการตลาด นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 31

UploadImage

ขอแสดงความยินดี 
นาย กิตติธัช กิจสมชีพ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปี4
นางสาว ธนพร ตั้งวุฒิเวศม์ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่4

นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 31

พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมพิเศษ
จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ดำเนินงานโดย ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย(J-MAT)

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาการตลาด #คณะบริหารธุรกิจ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 240 shares: