บริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วม"สร้างพลังแห่งการเรียนรู้"ให้กับเยาวชนของชาติ

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วม"สร้างพลังแห่งการเรียนรู้"ให้กับเยาวชนของชาติให้มีความเข้มแข็งเป็นที่1ของเอเชีย

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

view: 0 shares: