ผลงานและรางวัล

น.ศ.สาขาการค้าระหว่างประเทศ ชนะการประกวดการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 3

UploadImage
SPU : คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี 
ทีมชนะการประกวดการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 3
ระดับมัธยมศึกษา ปวช.
ชนะเลิศ ทีมจากโรงเรียนบัวปากท่าวิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมจากโรงเรียนสารวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมจากโรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต
ระดับอุดมศึกษา ปวส.
ชนะเลิศ ทีมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาการตลาด #สาขาการค้าระหว่างประเทศ 
#สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU
#การตลาดออนไลน์
view: 333 shares: