บริการวิชาการ

สาขาการตลาด จัดโครงการดีๆ "พี่สอนน้อง" ในหัวข้อ Digital Marketing

UploadImage

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 
ที่ให้โอกาสนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จัดโครงการดีๆ "พี่สอนน้อง" ในหัวข้อ Digital Marketing เพื่อแชร์ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล และมอบทุนการศึกษาทุนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กับน้องๆ มูลค่า 5,000 บาท และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆ (เก่งและดี)

view: 0 shares: