ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดี ดาวและเดือน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี ดาวและเดือน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560
นาย กฤตกานต์ จิตต์สวัสดิ์ (กานต์)
นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

นางสาว ภัสธนมนท์ แสงโชติ (เมจิ)
นักศึกษา สาขาการค้าระหว่างประเทศ

view: 132 shares: