ข่าว/กิจกรรม

อบรมผู้นำ SBSTEAM ครั้งที่ 15

อบรมผู้นำ SBSTEAM ครั้งที่ 15

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560. เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU

view: 220 shares: