ข่าว/กิจกรรม

คณะบริหาร จัด E-commerce Young Talent Season 3

UploadImage

บรรยายความรู้เรื่องการทำ e- Marketing 
โดย นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้ง websiteTarad.com
และ workshop การทำ E-Commerce เรียนรู้การทำการค้าออนไลน์ และ e-Marketing การทำการตลาดออนไลน์
..............................................................
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

แล้วมาติดตามกันครับ ว่าทีมไหนจะ.ปัง. ที่สุด

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาการตลาด #สาขาการค้าระหว่างประเทศ
#สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
#คณะบริหารธุรกิจ #SPU
#ตลาดออนไลน์

view: 204 shares: