ข่าว/กิจกรรม

คณะบริหาร จัด E-commerce Young Talent Season 3

บรรยายความรู้เรื่องการทำ e- Marketing 
โดย นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้ง websiteTarad.com
และ workshop การทำ E-Commerce เรียนรู้การทำการค้าออนไลน์ และ e-Marketing การทำการตลาดออนไลน์
..............................................................
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 136 shares: