บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สายไหม43

UploadImage

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม(พี่สอนน้อง) อ.18.07.60
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สายไหม43

โดย...นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หัวข้อ Social Media Marketing พร้อมมอบทุนการศึกษาทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มูลค่าทุนละ 5,000บาท (จากรุ่นพี่..สู่รุ่นน้อง)

(ที่นี่ เราสอนให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง และ ดี)

#สาขาการตลาด
#บริหารธุรกิจ #SPU
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 0 shares: