ผลงานและรางวัล

ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล บรรยายหัวข้อ Start and Strong SME 4.0 in Digital Age

UploadImage
ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล บรรยายหัวข้อ Start and Strong SME 4.0 in Digital Age
ให้กับเจ้าของโรงแรมทั่วประเทศ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 358 shares: