ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับ น.ศ. สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ #SPU ได้คัดเลือกชนะการประกวดการแข่งขันปรับปรุงร้านค้าโชห่วยประจำปี 2559

UploadImage
ขอแสดงความยินดี กับ น.ศ. สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
#SPU ได้คัดเลือกชนะการประกวดการแข่งขันปรับปรุงร้านค้าโชห่วยประจำปี 2559
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาการตลาด
#คณะบริหารธุรกิจ
view: 1449 shares: