คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ

UploadImage
 
นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการ ขายปลีก ขายส่งเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและของตกแต่งบ้าน การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้เริ่มจากเปิดบริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น (Index Interfern Co., Ltd.) ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก จำหน่ายผ่านผู้ค้าส่งในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Crown และได้ขยายตลาดไปต่างประเทศทั่วโลกภายใต้ แบรนด์วินเนอร์ (Winner) ก่อตั้งบริษัท ทูเวย์อินเตอร์เทรด จำกัด (Two Way Intertrade Co., Ltd.) สำหรับเป็นตัวแทนบริษัทในการส่งออกสินค้าตกแต่งบ้านไปต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มจึงทำการขยายกำลังการผลิตโดยได้ก่อตั้ง บางกอกคาบิเนต จำกัด (Bangkok Cabinet Co., Ltd.) สำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่ม Flat Line และก่อตั้งบริษัท บางกอกเฟอร์นิเทค จำกัด (Bangkok Furnitech Co., Ltd.) สำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ ก่อตั้งบริษัท บางกอกคาซ่า จำกัด (Bangkok Casa Co., Ltd.) สำหรับการขายส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์แก่ผู้ค้ารายย่อยโดยตรงทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ อินเด็กซ์ (Index) เพื่อรองรับตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพสูง ดีไซน์ทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควบคู่ไปกับการทำตลาดแบรนด์ วินเนอร์ ซึ่งรองรับกลุ่มตลาดระดับกลางและระดับล่างราคาประหยัดคุ้มค่า เพื่อรองรับการขยายตลาดเฟอร์นิเจอร์ให้ครอบคลุมทุกตลาด ได้เปิดกิจการร้านค้าปลีกเป็นของตนเองขึ้น โดยให้บริษัท บางกอกแฟรนไชส์ จำกัด (Bangkok Franchise Co., Ltd.) เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ เทรนดีไซต์ (Trend Design) จับกลุ่มลูกค้าระดับบนนำเข้าเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาขาย ตลอดจนสร้างแบรนด์ ลอจิก้า (Logica) เพื่อรองรับตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานคุณภาพสูงภายในประเทศ และได้เปิดศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรขึ้น ภายในชื่อ อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ภายใต้การบริหารของบริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (Index Living Mall Co., Ltd.) ปัจจุบันมีรายได้จากการประกอบธุรกิจเกือบหมื่นล้านบาทต่อปี
ประวัติการทำงาน
 • ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
ประสบการณ์อื่น ๆ
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

ผลงานโดยย่อ
นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ถือเป็นบุคคลทางประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้ในหน้าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายปลีก ขายส่งเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและของตกแต่งบ้าน ได้บุกเบิกและริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งดีๆ มากมายให้แก่วงการเฟอร์นิเจอร์ไทยที่มีคุณภาพจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายใต้ชื่อ Index Living Mall สรุปผลงานโดยย่อได้ดังนี้
ปี 2516 ก่อตั้ง บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (Index Interfern Co., Ltd.) เปิดบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก จำหน่ายผ่านผู้ค้าส่งในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Crown
ปี 2528 ขยายตลาดไปต่างประเทศกว่า 100 ประเทศทั่วโลกภายใต้แบรนด์วินเนอร์(Winner) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในเรื่องคุณภาพที่สูงกว่าผู้ส่งออกรายอื่นในตลาดประเทศไทยและเน้นรูปแบบดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งรองรับกลุ่มตลาดระดับกลางและระดับล่าง
ปี 2529 ก่อตั้งบริษัท ทูเวย์อินเตอร์เทรด จำกัด (Two Way Intertrade Co., Ltd.) สำหรับเป็นตัวแทนบริษัทในการส่งออกสินค้าตกแต่งบ้านไปต่างประเทศ
ปี 2532 ก่อตั้งบริษัท บางกอกคาบิเนต จำกัด (Bangkok Cabinet Co., Ltd.) สำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่ม Flat Line และก่อตั้งบริษํท บางกอกเฟอร์นิเทค จำกัด (Bangkok Furnitech Co., Ltd.) สำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ
ปี 2533 ก่อตั้งบริษัท บางกอกคาซ่า จำกัด (Bangkok Casa Co., Ltd.) สำหรับการขายส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์แก่ผู้ค้ารายย่อยโดยตรงทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ อินเด็กซ์ (Index) เพื่อรองรับตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพสูง ดีไซน์ทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ปี 2537 เปิดกิจการร้านค้าปลีก โดยให้บริษัท บางกอกแฟรนไชส์ จำกัด (Bangkok Franchise Co., Ltd.) เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ เทรนดีไซต์ (Trend Design) จับกลุ่มลูกค้าระดับบน นำเข้าเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาขาย และสร้างแบรนด์ ลอจิก้า (Logica) เพื่อรองรับตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานคุณภาพสูงภายในประเทศ
ปี 2545 เปิดศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรขึ้น ภายในชื่อ อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ (Index Living Mall) ที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ซึ่งเป็นแห่งแรกที่สร้างรูปแบบใหม่อันแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ สำหรับวงการเฟอร์นิเจอร์ไทย ภายใต้แนวคิด One Stop Shopping เพื่อพัฒนาให้เป็น “สเปเชียลมอลล์” ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านและของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ปี 2546 ก่อตั้งบริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (Index Living Mall Co., Ltd.) เพื่อทำหน้าที่จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
ปี 2552 เปิดสาขาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์อย่างเต็มรูปแบบในต่างประเทศ คือเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในลักษณะพันธมิตรธุรกิจแฟรนไชส์ และกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบสาขาให้เป็นมาตรฐานโลก
ปัจจุบัน อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์มีสาขารวมแล้วทั้งสิ้น 26 สาขาทั่วประเทศไทย นับเป็น Specialty Store ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ด้วยรูปแบบสินค้าและการให้บริการอันแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ และยังมีโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์เพื่อจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่าง ๆ ตลอดจนมีการขยายเครือข่ายในรูปของแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องในประเทศต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ทุกคำตอบเพื่อการใช้ชีวิตสมัยใหม่ที่เหนือกว่า” ภายใต้กลยุทธ์ Enjoy Customer Strategy โดยนำพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้ามาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน สร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารจุดเด่นของตราสินค้า ประกอบด้วย
1) Joy Price 2) Joy Quality 3) Joy Design 4) Joy Service
ความโดดเด่นในสาขาวิชาชีพ ที่มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ มีความโดดเด่นในศาสตร์ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะการบริหารธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์ เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นให้บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น ซึ่งถือเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศเป็นจำนวนมหาศาล ทุกวิสัยทัศน์และเป้าหมาย นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ได้มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ คือ “ดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกต่างบ้านเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุดและการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็นและเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนทุกคนในสังคม” นอกจากนายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ จะบริหารงานเพื่อเติบโตในเชิงธุรกิจแล้ว ในส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมต่าง ๆ อาทิ
 1. โครงการวัตถุดิบคุณภาพ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 2. โครงการผลิตเฟอร์นิเจอร์มาตรฐาน E1(European Standard Class 1)
 3. โครงการระบบการจัดการกับฝุ่นไม้
 4. โครงการร่วมระดมทุนสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม
 5. โครงการความคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มดีไซต์
 6. โครงการหนังสั้นด้วยใจ ถึงใจ
นอกจากนี้คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ และครอบครัวได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่าง ๆ อาทิ สมทบเงินเข้ากองทุนในโครงการคอนเสิร์ต "สร้างบ้านด้วยเพลง" โดยนำรายได้ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟู ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และจัดโครงการอินเด็กซ์ แฟมิลี่ แรลลี่: อินเด็กซ์ เดอะวอล็ก แชริตี้ สมทบทุนเข้ากองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้การกำกับดูแลของนายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ทำให้ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศมากมาย โดยเฉพาะรางวัลด้านผู้ส่งออกดีเด่น กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำให้สินค้าไทยโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ Prime Minister’s Award ถึง 8 ปี ซึ่งเป็นการรับรองถึงมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการออกแบบที่ตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความสำเร็จในระดับสากล รางวัลที่ได้รับได้แก่
 1. รางวัล Prime Minister’s Export Award (รางวัลผู้ส่งออกดีเด่น กลุ่มเฟอร์นิเจอร์)
 2. รางวัล Superbrands Award for WINNER (รางวัลสุดยอดแบรนด์ไทย กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์)
 3. รางวัล TIFF Export Awards (รางวัลผู้ส่งออกดีเด่นงานแสดงสินค้าระดับโลกกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์)
 4. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม โครงการ Thailand Franchise Quality Award 2012 (TFQA2012) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ทั้งหมดนี้คือผลงานที่นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ได้เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยในการช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ปริญญากิตติมศักดิ์ที่จะเสนอให้ได้รับ คือ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การตลาด
view: 0 shares: