คุณพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล

UploadImage
 
นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล เป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกบริษัทที่ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 1 ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด ที่สร้างรายได้เกือบหมื่นล้านบาทต่อปี รายได้มาจากยอดส่งออกประมาณร้อยละ 90 ของรายได้รวมทั้งหมด การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้เริ่มจากการเปิดร้านบิวตี้ เจมส์ เมื่อปี พ.ศ.2507 ในย่านเจริญกรุง ซึ่งเป็นแหล่งการค้าและรองรับนักท่องเที่ยวจากโรงแรมหรู นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ได้สร้างธุรกิจอัญมณีจากร้านห้องแถว 2 คูหามาเป็นอาณาจักรยักษ์ใหญ่ด้านอัญมณีชั้นนำของประเทศไทย เริ่มต้นจากการขายพลอยให้กับเศรษฐีญี่ปุ่น เมื่อจำนวนลูกค้ามากขึ้น จึงได้จัดตั้งโรงงาน บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด ในปี พ.ศ.2516 เพื่อการผลิตและส่งออกเครื่องประดับไปยังประเทศญี่ปุ่นและอเมริกา
นอกจากธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับแล้ว ยังได้ขยายธุรกิจมายังธุรกิจสนามกอล์ฟ ได้สร้างสนามกอล์ฟ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐมและล่าสุดได้สร้างมหานครแห่งกีฬากอล์ฟ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ บนเนื้อที่ 1,400 ไร่ที่รังสิต คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ประเทศไทยเป็น Destiny ของคนชื่นชอบกีฬากอล์ฟ ประวัติการทำงาน
 • ประธานกรรมการบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือฯ
 • ประธานกรรมการบริษัท รอยัล เจมส์ กอล์ฟ สปอร์ตคลับ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือฯ
 • ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท รอยัล เจมส์กรุ๊ป
 • ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด

ผลงานโดยย่อ
นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ถือเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้ในหน้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เป็นบุคคลรุ่นแรกที่ได้บุกเบิกและริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งดีๆ มากมายให้แก่วงการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายใต้ชื่อ Beauty Gem และล่าสุดได้ขยายธุรกิจมายังธุรกิจสนามกอล์ฟ ภายใต้ชื่อสนามกอล์ฟ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ และได้สร้างมหานครแห่งกีฬากอล์ฟ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายของคนเล่นกอล์ฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปผลงานโดยย่อได้ดังนี้
 1. เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 1 ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
 2. เป็นผู้ที่สร้างรายได้ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเกือบหมื่นล้านบาทต่อปี รายได้ส่วนใหญ่ มาจากยอดส่งออกประมาณร้อยละ 90 ของรายได้รวมทั้งหมด
 3. เป็นผู้ที่ทำให้เกิดการจ้างงานให้กับคนในประเทศด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เริ่มต้นจาก 100 คนและธุรกิจได้เติบโตขึ้นจนปัจจุบันมีคนงานเกือบ 10,000 คน
 4. เป็นผู้ก่อตั้งสนามกอล์ฟในประเทศไทยภายใต้ชื่อรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ และเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ ที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัย ทำให้เมืองไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการเล่นกอล์ฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีส่วนในการผลักดันด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทย
นอกเหนือจากการทำธุรกิจแล้วนายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ยังได้รับตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ
 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
 2. ประธานที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย
 3. ประธานอาวุโส สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
 4. ประธานชมรมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับมาตรฐาน
 5. ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยว หอการค้าไทย
 6. ประธานมูลนิธิอัญมณีและเครื่องประดับ
 7. กรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 8. รองประธานคณะกรรมการธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย สาขาการท่องเที่ยว
 9. ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา
 10. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
 11. นายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย
 12. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปีพ.ศ. 2549-2551
 13. กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีพ.ศ. 2549-2551
 14. กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2547-2551
 15. นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปีพ.ศ. 2530-2536

ความโดดเด่นในสาขาวิชาชีพ ที่มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล มีความโดดเด่นในศาสตร์ทางด้านการจัดการการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการส่งออก เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นให้บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทที่เป็นรากฐานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย จนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญและสร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศเป็นจำนวนมหาศาล นอกจากที่บริหารจัดการให้บริษัทมีความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับแล้ว ยังมีการขยายธุรกิจไปยังกีฬากอล์ฟ ได้สร้างสนามกอล์ฟ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐมและล่าสุดได้สร้างมหานครแห่งกีฬากอล์ฟ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ บนเนื้อที่ 1,400 ไร่ที่รังสิต คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็น จุดมุ่งหมาย (Destiny) ของคนชื่นชอบและเล่นกีฬากอล์ฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังช่วยผลักดันด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทย ทุกวิสัยทัศน์และเป้าหมาย นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ได้ยึดปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต คือ “รับผิดชอบ มุ่งเน้นคุณภาพ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รักษาชื่อเสียงเกียรติยศ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาและความทันสมัยบนพื้นฐานของความพอเพียง”
นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ถือเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้ในหน้าธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย กับธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งดีๆ มากมายให้แก่วงการธุรกิจธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย กับธุรกิจสนามกอล์ฟ อันเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ผู้ประกอบการรุ่นหลังรับเป็นแบบอย่าง
เส้นทางนักธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล เป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกบริษัทที่ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 1 ของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ภายใต้ชื่อบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด สร้างรายได้เกือบหมื่นล้านบาทต่อปี ก่อให้เกิดการจ้างงานให้กับคนในประเทศด้านอัญมณีและเครื่องประดับเกือบ 10,000 คน และมีการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก กลุ่มบริษัท รอยัล เจมส์กรุ๊ปได้มีทีมบริหารมาจากสมาคมต่าง ๆ อาทิ Board of Trade of Thailand, The Federation of Thai Industries, Thai Gem and Jewelry Traders Association, The Gem and Jewelry Institute of Thailand, Tourism Council of Thailand, The Jewelers Board of Trade, U.S.A., International Colored Gemstone Association
เส้นทางนักธุรกิจสนามกอล์ฟ ได้พัฒนาสนามกอล์ฟในประเทศไทยภายใต้ชื่อรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ และเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ ที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัย ทำให้เมืองไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการเล่นกอล์ฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ของอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟ ทั้งในด้านการผลิต การบริการ การดูแลบำรุงรักษาสนาม การฝึกสอน การจัดการและอื่น ๆ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมสาธารณะกุศล จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ อันก่อประโยชน์ทั้งจากธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจต่อเนื่องในอุตสาหกรรมกอล์ฟ
นอกจากนายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล จะบริหารงานเพื่อเติบโตในเชิงธุรกิจแล้ว ในส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมต่าง ๆ อาทิ มอบทุนการศึกษาและแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟ Tournament ที่สำคัญระดับโลก เช่น Clash of the Titans VIP Charity Tournament โดยได้รับเกียรติจากแขกคนสำคัญจากการประชุมธุรกิจกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นสถานที่จัดอบรมบุคลากรทางด้านกีฬากอล์ฟ เช่น จาก ASIAN PGA Tour ให้เป็นสถานที่จัดคอร์สอบรม Golf Clinic สำหรับเยาวชนในรายการ Chang Junior Golf โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนไทยเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกอล์ฟของประเทศ

ปริญญากิตติมศักดิ์ที่จะเสนอให้ได้รับ คือ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การค้าระหว่างประเทศ
view: 0 shares: