ผลงานและรางวัล

สาขาการค้าระหว่างประเทศ คว้ารางวัลชมเชย DTN Business Plan Award 2015

UploadImage
 สาขาการค้าระหว่างประเทศ คว้ารางวัลชมเชย  DTN Business Plan Award 2015
Award 2015 สร้าง LANDMARK ตลาดอาเซี่ยน โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
view: 230 shares: