ผลงานและรางวัล

นักศึกษาสาขาการตลาด คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

UploadImage
นักศึกษาสาขาการตลาด
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดผลงานสหกิจ ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ
view: 225 shares: