ผลงานและรางวัล

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ชั้นที่ 5

UploadImage
คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร. อนุพงศ์ อวิรุทธา
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
อาจารย์บรินดา ศัลยวุฒิ
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ชั้นที่ 5
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2 / 2528 ณ ห้องประชุมบัวหลวงแกรนด์รูม ตึก1 ชั้น5 ม.ศรีปทุม 
#คณะบริหารธุรกิจ
#SPU
#การศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ
view: 1700 shares: