นาย ​สุวรรณ ภู่ไพจิตรกุล

UploadImage
นาย ​สุวรรณ ภู่ไพจิตรกุล
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าสาขาการจัดการอุตสาหกรรม รหัส49
กรรมการ ผู้จัดการ
Managing Direct
บริษัท สเปเชียลตี้ เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Specialty Tech Corporation Limited
ธุรกิจTrading นำเข้า และส่ง ออก  เป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่ใช้ ในห้องปฎิบัติการ Clean Room กลุ่ม งาน  Hard Dish Drive& Electronic & Camera or printers.
และร่วมทุน กับบริษัท NTI จาก USA เพื่อจัดจำหน่าย สินค้าป้องกันสนิม โดย เติมสาร VCI ( Volatile Corrosion Inhibitors)ผสมอยู่ในเนื้อ พล๊าสติก PE เพื่อนำไป pack งานที่เป็น โลหะ
view: 73 shares: