นาย ยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล (เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์)

นาย ยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล
 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
UploadImageปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
view: 35 shares: