นางสาว อัจฉราพร เอี่ยมนิติกร (เจ้าของกิจการเสื้อผ้าสำหรับสาวPlus size)

น.ส.อัจฉราพร เอี่ยมนิติกร 
ศิษย์เก่ารหัส 52 สาขาการจัดการ ภาคเสาร์-อาทิตย์

​เจ้าของกิจการเสื้อผ้าสำหรับสาวPlus size  
ชื่อแบรนด์ MaiiaM 3 สาขาUploadImage
view: 56 shares: